Biri Travbane

Biri Travbane i Oppland ble første gang åpnet i 1985. Fra 1957 hadde bygda Vikodden Travbane, og travsporten hadde således et godt fotfeste i lokalmiljøet. Travbanen har en sentral plass i den lille bygda i Gjøvik kommune ikke langt unna Hamar og Lillehammer. E6 går gjennom Biri, og etter åpningen av Mjøsbrua i 1985 ble bygda lett tilgjengelig. På Biri Travbane arrangeres det hvert år ca. fem ulike V75-løp. Totalt har banen opptil 45 løpsdager hvert år.

Märtha Louises Pokalløp

Rundt månedsskiftet juli/august hvert år er et av travbanens største arrangement. Da går Prinsesse Märtha Louises Pokalløp av stabelen. Dette består av to løp for treåringer, ett løp er åpen klasse for norskfødte varmblodshester. Her er pengepremiene på 400 000 kr til vinner. For andreplassen gis en pengepremie på 200 000 kr, tredjeplassen premieres med 100 000 kr, 4. plassen med 50 000 kr, 5. plassen med 25 000 kr og 6. plassen premieres med 15 000 kr. Det andre løpet er for tre år gamle norskfødte varmblods hopper og premien er 200 000 kr for førsteplassen. Andreplassen premieres med 100 000 kr, tredjeplassen med 50 000 kr, 4. plassen premieres med 25 000 kr, 5.plassen med 10 000 kr og 6. og siste premierte får 5 000 kr. I begge løp gis i tillegg vinneren ærespremie, laurbærkrans, seiersdekken, oppdretterpremie og kjøre- og oppasserpremie. Begge løpene er like lange på 2 100 meter og begge har autostart.

Kvalifisering til Märtha Louises Pokalløp

Man må melde på sine treåringer et drøyt halvår i forveien. Et par uker før løpet kjøres et kvalifiseringsløp med pengepremie på 30 000 kr for vinneren både i den åpne klasse og i hoppeavdelingen. Distansen er den samme som før hovedløpet, 2 100 meter autostart.

Konkurransen fra år til år varierer ut i fra hvor mange treåringer som er påmeldt og kvaliteten på disse. Ved 12 eller færre påmeldte kjøres kun ett kvalifiseringsløp, og ved 13 til 24 påmeldte kjøres to kvalifiseringsløp. Da går seks startende fra hvert løp videre slik at 12 hester stiller til finale. Ved mellom 25 og 36 påmeldte hester kjøres tre kvalifiseringsløp og fire fra hvert løp går videre til finalen. Ved mellom 37 og 48 påmeldte hester kjøres fire kvalifiseringsløp for disse, og tre fra hvert løp går videre til finalen. Dersom det blir dødt løp avgjøres plass i finalen ved loddtrekning. Disse reglene gjelder både for åpen klasse og for hoppeløpet. Valg av spor til finalen gjøres rett etter kvalifiseringsløpene etter visse regler.

Biri Oppdretningsløp

Dette er et løp som er åpent for treårige norske og svenske kaldblodshester. Løpslengde er 2 100 meter og det er autostart. Biri Oppdretningsløp er et storoppgjør for de kaldblodige treåringer og skjer samtidig med kåringen for kaldblods på V75 på høsten. Det er ikke kvalifiseringsløp i forkant av oppdretningsløpet. Det er åpent for de hester som har betalt alle forutgående terminer og vist engasjement. Hestene blir tatt ut etter visse regler. De hestene som er påmeldt har vært til flere starter og opparbeidet seg et grunnlag og fått en rangering og startpoeng.

Hvor mange kan stille til start i Biri Oppdretningsløp?

Grunnlaget kan opparbeides og forbedres helt inntil påmeldingsfristens utløp som er i desember året før, altså desember det året hestene er to år gamle. De påmeldte hester får en innbyrdes rangering. Her kan enkelte hester ende opp med samme rangering. I så fall blir rangeringen avgjort av resultatet i siste løp, eventuelt også nest siste. Dersom det fortsatt er lik rangering brukes loddtrekning til å avgjøre rangeringen mellom hestene. Opptil 12 hester kan stille til start i Biri Oppdretningsløp. Ved flere påmeldte kan det bli arrangert trøsteløp etter visse regler.